Friday, February 08, 2008

کار کردن ِ من

سلام
کار کردن ِ من از این منحنی پیروی می کنه.
الان برا یکی از کارام در وضعیت ِ زرشکی به سر می برم:(
والسلام.

3 comments:

سيما said...

ايشاللا هر چه زودتر به بنفش برسي فاخته جانم.

بیرونی said...

یادم می‌آید که در دوران دانش‌جویی سه تا از دانش‌جویان خوب برق یک دانش‌گاه خواستند حال یک دختر درس‌خوان برقی را بگیرند و تازه آزمایش کنند که اثر فشار روانی روی دخترها چیست. هر سه نفر پس از شرطبندی با ده‌نفر دیگر٫ با برنامه‌ریزی با هم‌دیگر به خواستگاری آن دختر رفتند... نه تنها آن دختر معدلش پایین تر نیامد بلکه نمره‌هایش به‌تر شد و آن سه نفر نه تنها شرطشان را باختند و نمره‌هایشان بد شد٫ بلکه خوش‌تیپ ترینشان مجبور به تاهل شد

Real Cuckoo said...

سلام سیما جونم:)
مرسی، راستی اس ام اس ات خیلی خوشحالم کرد:*