Thursday, February 07, 2008

کمی سازی!

سلام
جالب است!
در این نوشته می خوانیم:
الف: کمال ِ یک زن، "زیبایی و جذابیت" است! و کمال ِ یک مرد، "صبر و تحمل و منطق و آرامش و تحمل مخالف" است!
ب: زنان و مردان در یک چیز مشترک اند: رسیدن به کمالشان به میزان ِ تستسترون ِ مردان بستگی دارد!
و از طرفی، پزشکی ِ مدرن به ما می گوید:
ج: میزان ِ تستسترون ِ مردانه یک فاکتور ِ جسمی است و تا حدودی خارج از کنترل ِ زن ومرد است. تغذیه، ورزش، ... در کوتاه یا دراز مدت می توانند این فاکتور جسمی را کنترل کنند؛ اما هنوز میزان این کنترل،فاکتورهای موثر و ... به طور ِ دقیق کمی نشده است.
خُب، خوب است! حال می توانیم یک نتیجه ی اساسی، مهم و تاثیر گذار بگیریم:
زن و مرد برای رسیدن به کمالشان تا آن حد مختارند که بتوانند میزان ِ تستسترون ِ مردانه را کنترل کنند! و یا ...
خلاصه می کنم در یک کلام:
بسیار عالی! مفاهیمی چون پیشرفت، دمکراسی، کمال ِ انسانی، اختیار ِ انسانی، ...
را نیز به سادگی می توان کمی کرد! با اندازه گیری تستسترون ِ مردانه!
چه می کند این مدرنیته! پوزیتویسم ِ منطقی! کمی سازی! ...
والسلام.

2 comments:

Farnoush said...

سلام
ممنون از نوشته ی کاملت. متاسفانه وقت نداشتم این حرفارو بنویسم. دقیقا همونی رو گفتی که تو فکر من بود. اونم با یه بیان رساتر

Pinocchio said...

فاخته،
من نگفتم که اینها کمال هستند. فیتنس به معنی کمال نیست.
بیماری تالاسمی یک نقصه یا کمال؟ در آفریقا کسانی که مبتلا به تالاسمی هستند در برابر مالاریا مقاوم تر هستند. پس کماله؟