Sunday, January 27, 2008

قدغن!

سلام
از شنیدن شعرهای شهریار قنبری لذت می برم: جمعه، دو ماهی، سقوط، اگه بمونی اگه نمونی، ...
این صدا و سیما خجالت نمی کشه! پررو پررو شعر ِ شاعر رو با تحریف می خونه، اسم ِ شاعرم نمی گه!! چند روز پیشا بر می گردم رو مجری با ی آب و تابی می خوند!!! هر جاشم می خواست نمی خوند!!
***
قدغن
آبي دريا ، قدغن

شوق تماشا ، قدغن

عشق دو ماهي ، قدغن

با هم و تنها ، قدغن

براي عشق تازه ،

اجازه بي اجازه...

پچ پچ و نجوا ، قدغن

رقص سايه ها قدغن

كشف بوسه ي بي هوا

به وقت رويا ، قدغن

براي خواب تازه ،

اجازه بي اجازه...

در اين غربت خانگي

بگو هرچي بايد بگي

غزل بگو به سادگي

بگو ، زنده باد زندگي

براي شعر تازه ،

اجازه بي اجازه...

از تو نوشتن ، قدغن

گلايه كردن ، قدغن

عطر خوش زن ، قدغن

تو قدغن ، من قدغن

براي روز تازه ،

اجازه بي اجازه...

والسلام.

No comments: