Thursday, May 31, 2007

فلسفه تسخیر طبیعت!

سلام
فلسفه تسخیر طبیعت حتی به خود بشر هم رحم نکرد!
***
انواع جراحی های زیبایی: جراحی بینی، پروتز گونه، لب، باسن،...
ساکشن، افزایش قد و ...
***
مغازه ها هم که پر شدن از لنز های زیبایی، وسایل متنوع برقی برای کاهش وزن، افزایش قد،...
***
؟؟؟؟؟!!!!!!!
.والسلام

No comments: