Tuesday, May 29, 2007

تسلیت

سلام
...و بدانیم اگر کرم نبود ، زندگی چیزی کم داشت.
و اگر خنج نبود، لطمه می خورد به قانون درخت.
و اگر مرگ نبود، دست ما در پی چیزی می گشت. ...
... و نترسیم از مرگ ...
...مرگ گاهی ریحان می چیند.
مرگ گاهی ودکا می نوشد.
گاه در سایه نشسته است به ما می نگرد....
***
بعد از فوت مادر زکیه ، دیروزهم یکی از دوستانم عزیزش رو از دست داد.
سعید جان وفات پدرت رو تسلیت می گم؛ ما رو هم در غم خودت شریک بدون.
***
خدایا به دوستای خوبم، زکیه و سعید صبر بده
والسلام.

No comments: