Thursday, April 10, 2008

بازی:)

سلام
دیروز ی سوغاتیه مهیج گرفتم:)
امروز کلی بازی کردم:)
والسلام.

2 comments:

فنود said...

پس اینجوریاست. منم ازین به بعد کامنت های پست های تو رو تو کامنت دونی خودم می ذارم.
به ذار حدس بزنم که سوغاتیت مار و پله بوده یا منچ چون هیجان انگیز ترین بازیای دنیان مخصوصن وقتی تنهایی بازی کنی.

Real Cuckoo said...

سلام فنود:)

شرمنده نکن دیگه بابا! آخه از من تنبل چه انتظاری داری؟!!
حدست درست نبود:(